Claude Berkeley (1935-1965)
ClaudeBerkeley.jpg

From www.aandachtdoetspreken.nl

Amsterdam (NH) Monday, September 20, 1965: The 30-year-old filmmaker Claude Berkeley was murdered and his body found eight days later in the Amsterdam-Rhine Canal. The body was wrapped in a tarp, which was close tied with rope and weighted with stones. The skull was found previously to be smashed. Berkeley's car was found under one of the bridges of the Amsterdam Central Station. At that time a well-known meeting place for homosexuals.

Original Dutch: Amsterdam (NH) maandag 20 september 1965 De 30 jarige filmer Claude Berkeley werd vermoord en zijn lichaam werd 8 dagen later gevonden in het Amsterdam-Rijnkanaal. Het lichaam was gewikkeld in een zeildoek, dat met touw was dichtgesnoerd en verzwaard met stenen. De schedel bleek eerder te zijn ingeslagen. Berkeley's auto werd aangetroffen onder één van de viaducten bij het Amsterdamse Centraal Station. In die tijd een bekende ontmoetingsplaats voor homofielen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License